Záchrana slonů a nosorožců má zelenou, shodli se na tom státy na konferenci CITES

Na 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zkráceně CITES, která se konala na konci listopadu 2022, se projednávala palčivá témata týkající se ochrany ohrožených druhů rostlin i živočichů. Z jednání vzešla řada pozitivních věcí, které mají za úkol jediné – omezit nelegální obchod s ohroženými druhy a rostlinami, který by vedl k jejich vyhubení.

Výsledkem jednání bylo zpřísnění ochrany ohrožených druhů živočichů i rostlin

Během diskuzí přišla na řadu celá řada témat. Na seznam chráněných druhů živočichů se například povedlo zařadit některé žraloky z čeledi kladivounovitých a zvýšit ochranu žraloků modrounovitých a vybraných druhů tropických dřevin. Celkem se povedlo zpřísnit ochranu 500 ohrožených druhů živočichů a rostlin.

K rozvolňování pravidel týkajících se sloních klů nedošlo

Jedním z návrhů, který padl, byl i návrh Zimbabwe. To se totiž snažilo o prosazení zvolnění pravidel obchodu se slonovinou. Návrh byl ale zamítnut. Populace pralesních slonů v Africe se za posledních deset let snížila o 62 %. kvůli klům je totiž každoročně zabito více než 30 tisíc slonů. Statisticky je tak každý den uloveno 100 slonů. Obchodování se slonovinou bylo díky CITES zakázáno již v roce 1989 a žádné rozvolňování se konat nebude.

Obchodování s rohovinou nosorožců nebude zlegalizováno

Obdobně je na tom obchodování s rohovinou nosorožců. Přestože padl návrh na to, že by měl být její prodej zlegalizován, byl nemilosrdně smeten ze stolu. Pokud by se totiž začalo obchodovat s nosorožčí rohovinou, vedlo by to nevyhnutelně i k nárůstům pytlačení a rozvoji obchodování na černém trhu.

K pozitivním výsledkům konference CITES se řadí ochrana slonů i nosorožců a zpřísnění mezinárodního obchodování s dalšími ohroženými druhy živočichů i rostlin.

Zdroj foto: www.freepik.com