Vědci udělali průlom v léčbě Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba je neurodegenerativním onemocnění mozku, které má za následek ztrátu paměti a jedná se o nejčastější typ demence u seniorů. Nemoc se dělí do třech stádií, během kterých se neustále prohlubují příznaky nemoci. Momentálně neexistuje na Alzheimerovu chorobu účinný lék, ale podle výsledků poslední klinické studie je výroba účinného léku na dobré cestě.

Výsledky klinické studie léku dopadly dobře

Nedávno dokončené klinické testování léku lecanemab dopadlo lépe, než se předpokládalo. Vědci se shodují na tom, že konečně došlo při léčbě Alzheimerovy choroby k průlomu. Přestože lék u pacientů průběh nemoci nezastavil, účinně ji zpomalil. Příznaky nemoci tak nastupovaly mnohem pomaleji. Pokud by byl k léčbě podán již v raném stádiu nemoci nebo jako prevence výskytu choroby, mohl by mít pozitivní výsledky a pacienty ochránit před úbytkem mozkové tkáně.

Nežádoucí vedlejší účinky, které byly při klinické studii odhaleny

Žádná klinická studie se neobejde bez objevení nežádoucích vedlejších účinků. Těmi, jak se ukázalo, jsou nejčastěji bolesti hlavy, které ale časem vymizí. K závažnějších vedlejším účinkům se ale řadí otoky mozku a krvácení do mozku.

Prevence Alzheimerovy choroby a snížení počtu pacientů

Momentálně je lék v konečné fázi testování a pokud vše dopadne dobře, mohl by se využívat jako prevence vzniku Alzheimerovy choroby. Tou v současné době v Česku trpí více jak sto tisíc lidí a celosvětově téměř 40 milionů lidí. Objevení léku na toto nemoc je tedy více než žádoucí, protože právě Alzheimerova choroba tvoří dvě třetiny onemocnění demencí.

Alzheimerova choroba je bolestná jak pro samotné pacienty, tak i pro jejich blízké. Proto je objevení léků, které by se v boji proti ztrátě paměti a úbytku mozkové tkáně ukázaly jako účinné, prioritou mnoha lékařů.

Zdroj foto: www.freepik.com