Kvalitní překlad se vyplatí!

Mnohé společnosti mají tendenci překlady textů podceňovat, věnovat jim méně péče, než si zaslouží. Jistě – vždy se ochotně najde někdo, kdo je schopen překlad zhotovit levněji, někdy také rychleji, nebo se může překlad vyhotovit strojově. Ale je nutné zvážit možné důsledky toho, že se překlad nepovede udělat stoprocentně kvalitně, odborně.

Co může nekvalitní překlad způsobit?

Překladače mohou být vhodným pomocníkem např. pro překlad úkolů na škole, překlad článku, kterému nerozumíme či vánočního přání, které chceme poslat rodině. Zkrátka pro překlady textů, u kterých nám stačí danému výsledku porozumět a nepotřebujeme být odpovědní za jeho korektnost.

Překladače ale nikdy nezaručí, že vše bude přeloženo přesně tak, jak to původní autor zamýšlel. Pokud se navíc jedná o překlad do složitějšího jazyka, jakým je např. čínština, tím spíše nemůže překladač zajistit 100% správnost překladu. Překladač nemá pro jazyk cit, a tak text není schopen přeformulovat tak, aby zachoval všechny původní myšlenky.

Stroje neznají ustálená slovní spojení, idiomy či jiné jazykové obraty, což může ve finále způsobit pořádnou paseku. A to ať už se jedná o překlad podkladů pro účely mezinárodního obchodu či např. soudní překlad. V takových situací opravdu nechceme, aby byly překlady nepochopeny či pochopeny špatně.

Jaké jazyky nabízíme?

Jazyková škola PELICAN nabízí odborný překlad textu do i z celkem 18 světových jazyků. A to jak těch běžnějších, jakými jsou např. angličtina, španělština, či němčina, tak i těch méně rozšířených – může se jednat o italštinu, novořečtinu, čínštinu, japonštinu či arabštinu.

Naši překladatelé

Jazyková škola PELICAN disponuje zkušenými a certifikovanými překladateli, kteří zvládají profesionální překlad na té nejvyšší úrovni. Od roku 2006 spolupracujeme na celoevropských jazykově vzdělávacích projektech se zahraničními partnery a z této spolupráce vzešla hustá síť kontaktů na překladatele a rodilé mluvčí.

Díky spolupráci s překladateli z celého světa jsme schopni zajistit jazykovou korekturu výsledného překladu pro všechny výše nabízené jazyky rodilými mluvčími. Máte tak jistotu, že odborný překlad bude nejen fakticky přesný a správný, ale bude také obsahovat ustálená slovní spojení, idiomy a jiné kulturně podmíněné jazykové výrazy běžné v požadovaném cizím jazyce.

Nechcete nic riskovat, a chcete si tak nechat vyhotovit překlad přímo námi? To rádi slyšíme! Stačí, když kontaktujete koordinátorku pro překladatelství, jejíž kontaktní údaje naleznete na webových stránkách Jazykové školy PELICAN. A můžeme se do toho pustit třeba zítra!