Svěřenecký fond a jeho účel

Možností, jak finančně podporovat různé charitativní projekty, je celá řad. Ve světě jsou velice populární svěřenecké, neboli také svěřenské fondy, které se většinou zakládají právě za tímto účelem. V tuzemsku se tento institut zatím příliš neujal a na charitu přispívají spíše nadace, které ovšem neumožňují tak velkou variabilitu jako svěřenské fondy.

Co jsou svěřenecké fondy?

Zjednodušeně řečeno je svěřenecký fond soubor majetku vyčleněný ke zvláštnímu účelu a spravovaný správcem, kterého jmenuje zakladatel fondu. Zakladatel vyčlení určitý majetek ze svého soukromého majetku. Takto vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím zakladatele fondu a stává se majetkem „anonymním“. Svěřenecký fond není právnickou osobou a nemá dokonce ani právní subjektivitu. Zároveň ale není ani věcí v právním smyslu a tudíž nemůže být předmětem právních vztahů. O majetek ve svěřeneckém fondu se stará správce jmenovaný zakladatelem. Úkolem správce je pečovat o tento majetek, snažit se o jeho rozmnožování. Jedinou osobou, která má ze svěřeneckého fondu prospěch je benefient, kterého může zakladatel jmenovat.

Založení svěřeneckého fondu

Zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Účel může být soukromý, tedy ochrana majetku, nebo veřejně prospěšný. Zakladatel může ze svého soukromého majetku vyčlenit jakoukoliv movitou či nemovitou věc. V zahraničí slouží svěřenecké fondy převážně k veřejně prospěšným účelům, kterými mohou být například útulky pro opuštěné psy nebo kočky. V těchto případech je hlavním posláním svěřeneckého fondu „veřejné blaho“. Jeho výnosy se využívají nejen pro zmíněné útulky, ale také pro vzdělávací, kulturně-společenské a jiné akce.

Další možnosti využití

Soukromé osoby mohou svěřenecký fond využít k zajištění svého stáří nebo k ochraně svého majetku před lehkovážným nakládáním některým členem rodiny. Pro firmy to může být jedna z forem zabezpečení majetkové podstaty před insolvenčním řízením, ale také mohou ze svěřeneckého fondu poskytovat zaměstnanecké benefity.