Společnost Davida Rusňáka staví svůj úspěch na skvělé distribuci

Akvizice a nové obchody jsou pro společnost DRFG zcela zásadní. Vztahy s veřejností, marketing a další reklamní aktivity má nově na starosti distribuční oddělení investiční skupiny Davida Rusňáka. Proč je distribuce tak důležitá? Celý příběh skupiny DRFG u ní totiž začíná a zároveň končí. Se správnou distribucí, marketingem a PR se také daří mnohem lépe akvizicím a obchodu, říká Břetislav Hrabě, jenž je ředitelem distribuce DRFG.

Oddělení distribuce se za poslední období dařilo bez diskuze velmi dobře. Už v roce 2014, kdy vznikla, začala společnost DRFG pod vedením Davida Rusňáka v neveřejné nabídce distribuovat prospektované dluhopisy. Navíc vznikl i dluhopisový fond, který byl během dvou let naplněn kapitálem. DRFG následně z fondu ze strategického hlediska vystoupilo, z dlouhodobého hlediska šlo o nejlepší možné řešení. Naprostá většina tehdejších investorů navíc vkládala prostředky spíše do nemovitostního fondu, který je přímo ovlivnitelný skupinou DRFG oproti dluhopisům.

Břetislav Hrabě z DRFG: „Umíme odhadnout výnos investic a predikovat jejich vývoj.“

Úspěšné úročení prostředků vložených klienty a skvělé recenze dokazují, že je skupina DRFG solidní investiční společností, a ne žádné letadlo. Klienti se zajímají primárně o výnos, vše ostatní okolo si řeší proto DRFG sama a omezí tak případná rizika.

Silná finanční distribuce v rámci firmy funguje skvěle už od samého počátku a díky tomu se daří i fondům a dluhopisům, které má skupina na starosti. Jedná se o nástroj, na který skupina od počátku hodně spoléhá a prozatím se to rozhodně vyplácí. Dá se tedy očekávat, že v podobném duchu bude pokračovat i v budoucnosti a silná finanční distribuce zde bude mít své pevné místo.