Moira Risen upozorňuje na vymírání ohrožených zvířat

Moira Risen vyrůstala v rodině, kde si všichni velmi dobře uvědomovali narůstající problémy znečištěného životního prostředí. Celá rodina se snažila dělat vše pro to, aby přirozeným způsobem zmírnila škodlivé účinky svého života na okolní svět.

Jako dospělá chtěla udělat něco pro děti, které takové rodinné zázemí nemají. A protože pracovala v grafickém designu, vytvořila plakátovou sérii, která by mohla být užitečným nástrojem pro to, aby rodiče a učitelé zapojili své děti do ochrany životního prostředí.

Série plakátů obsahuje 12 ohrožených a 12 již vyhynulých živočišných druhů. Díky těmto plakátům se mohou děti dozvědět zajímavé informace o těchto živočišných druzích a o tom, jak lidská činnost (zemědělství, znečištění životního prostředí, rybolov, stavby přehrad) ovlivňuje jejich životy a dělá je velmi zranitelnými. Plakáty dětem mají přiblížit to, jakým způsobem funguje zdravý ekosystém a proč je důležité zachovávat v přírodě rovnováhu druhů a celou přírodu chránit.

Seriál plakátů je přístupný na webu POD (RedBubble) a zisk je věnován neziskovým organizacím a fondům, které se zaměřují na ochrannou činnost.