Jak se měří pálivost papriček a které jsou nejpálivější?

Pálivost papriček se často měří podle tzv. Scovilleovy stupnice, která určuje množství kapsaicinu, chemické sloučeniny zodpovědné za pálivost, obsaženého v papričkách. Kapsaicin se váže na tepelné receptory v ústech a způsobuje pocit pálení.

Jak se měří pálivost papriček?

Senzorické hodnocení: Historicky byla pálivost hodnocena zkoušením až do doby, než se „okusovači“ přestali cítit na tuto pozici vhodní. Toto je však subjektivní metoda a nemá přesné výsledky.

HPLC (High-Performance Liquid Chromatography): Tato metoda měří množství kapsaicinu v papričkách pomocí chemické analýzy. Výsledky jsou udávány v Scovilleových jednotkách (SHU).

HPLC s fyzikálním testováním: Tato metoda kombinuje HPLC analýzu s fyzickým testováním senzorických vjemů. Analyzuje se množství kapsaicinu a dalších podobných sloučenin, a výsledky jsou následně převedeny na Scovilleovy jednotky.

Gazometrická metoda: Tato metoda měří množství uvolňovaného kapsaicinu v plynné fázi a převádí jej na SHU.

Chromatografie kapalné fáze: Tato metoda odděluje různé sloučeniny obsažené v papričkách a následně se měří koncentrace kapsaicinu.

Nejpálivější papričky, jako Trinidad Moruga Scorpion, Carolina Reaper nebo Bhut Jolokia (Ghost Pepper), dosahují extrémně vysokých hodnot na Scovilleově stupnici, přesahující 1 000 000 SHU. Naopak, méně pálivé odrůdy papriček, jako je třeba paprika Bell, mají hodnotu 0 SHU, protože neobsahují kapsaicin – a tedy nepálí.

Co je Scovilleova stupnice?

Scovilleova stupnice je škála, která udává pálivost papriček na základě obsahu kapsaicinu.

Jaké jsou stupně Scovilleovy stupnice?

  1. 0 – 100 SHU: Paprika Bell, která je téměř bez pálivosti.
  2. 100 – 1,000 SHU: Papričky s lehkou pálivostí, jako je paprička Poblano.
  3. 1,000 – 10,000 SHU: Střední pálivost, sem patří například papričky Ancho, Pasilla nebo jalapeño.
  4. 10,000 – 50,000 SHU: Středně pálivé papričky, jako je paprička Serrano.
  5. 50,000 – 100,000 SHU: Papričky s výraznou pálivostí, například Cayenne.
  6. 100,000 – 1,000,000 SHU: Velmi pálivé papričky, mezi které spadá například Habanero nebo Scotch Bonnet.
  7. 1,000,000 – 2,000,000 SHU: Extrémně pálivé papričky, jako Trinidad Moruga Scorpion.
  8. 2,000,000 – 2,200,000 SHU: Carolina Reaper, která je nejpálivější paprikou na světě.

Scovilleova stupnice je relativní a může se lišit v závislosti na pěstovaných podmínkách, odrůdě papričky a dalších faktorech. Většina pálivostí se dnes měří přesnějšími laboratorními metodami, jako je HPLC, ale Scovilleova stupnice je stále používána jako tradiční způsob vyjádření pálivosti.

Bhut Jolokia

Bhut Jolokia, která je také známá jako „Ghost Pepper,“ je také jednou z nejpálivějších papriček na světě.

Tato paprička pochází z Indie a jiných zemí jihozápadní Asie. Pálivost Bhut Jolokia dosahuje zhruba 800 000 až 1 041 427 Scovilleových jednotek (SHU). Její pálivost je tedy výrazně nižší než pálivost paprik jako Trinidad Moruga Scorpion nebo Carolina Reaper, ale stále je to velmi pálivá paprika, která může způsobit intenzivní pálení a nepohodlí.

Trinidad Moruga Scorpion

Trinidad Moruga Scorpion jednou z nejpálivějších papriček na světě. Byla vyvinuta na ostrově Trinidad a Tobago a dlouho držela rekordy v pálivosti. Její pálivost dosahuje hodnoty přes 2 000 000 Scovilleových jednotek (SHU), což z ní činí extrémně pálivou papričku.

Carolina Reaper

Carolina Reaper je jedna z nejpálivějších papriček na světě, a je to i paprika, která dlouhou dobu držela rekord za nejpálivější papričku na Scovilleově stupnici. Byla vyšlechtěna v Jižní Karolíně v USA a je výsledkem křížení různých pálivých odrůd paprik.

Carolina Reaper dosahuje pálivosti přes 1 600 000 až přes 2 200 000 Scovilleových jednotek (SHU). To znamená, že je více než dvojnásobně pálivější než Trinidad Moruga Scorpion. Při konzumaci této papričky lze zažít extrémní pocit pálení, a někteří lidé mohou potřebovat i lékařskou pomoc kvůli následkům.

Zdroj foto: www.freepik.com