Terakotová armáda je zcela zaslouženě považována za osmý div světa

Více než osm tisíc vojáků, z nichž každý má ve tváři jiný výraz a na sobě jinou zbroj a disponuje jiným vybavením. Takto vypadá Mauzoleum prvního císaře dynastie Čchin, lépe známé pod pojmem Terakotová armáda. Na ploše 56 km2 se nachází sochy vojáků, které mají za úkol střežit panovníka Čchin Šchuang-ti na místě jeho posledního odpočinku. Proč je Terakotová armáda považována za osmý div světa? Jak dlouho vznikala a co vědce šokuje?

K objevu Terakotové armády došlo náhodou

K objevu Terakotové armády došlo úplnou náhodou, a to při kopání studny nedaleko vesnice Si-jang v roce 1974. Po přivolání archeologů se pod zemí objevila ohromná armáda vojáků, kteří jsou děsiví tím, že opravdu vypadají jako živí. Doposud nebyla prozkoumána celá hrobka, ale 8000 terakotových vojáků je možné spatřit v muzeu nedaleko vesnice Si-jang. Protože při odkrytí vnitřních prostor mauzolea došlo k ohromným škodám, vojáci například na vzduchu rychle ztratily své zabarvení, odkrývání hrobky nepokračuje a neví se, jak vlastně vypadá hrob samotného císaře.

Nejenom vojáci, ale hotová delegace

Vojáci, kteří vypadají jako živí, nejsou ale tím jediným, co se v mauzoleu nachází. Doprovod císaři na poslední cestě dělají také koně, bojové vozy a v neposlední řadě i 500 mrtvých. Není známo, zda se jedná o císařův doprovod nebo o lidi, kteří zemřeli při stavbě mauzolea.

Nejasnosti o Terakotové armádě

Ohromná rozloha celého komplexu a tisícovka věrných soch, jež jsou vyrobené z pálené hlíny a byly ručně malovány, nabízí otázku, jak dlouho vlastně celý projekt vznikla. Přestože se odhaduje, že se na stavbě podílelo více než 700 000 lidí a práce trvaly 40 let, vědci se domnívají, že tehdejší Číňané museli ovládat nám neznámé technologie, které jim práci ulehčili.

Terakotová armáda je právem označována za osmý div světa, protože se jedná o neuvěřitelně megalomanský projekt, který nás šokuje i v současné době.

Zdroj foto: www.freepik.com