Se společností ProCare Medical péči o pacienta s plicní ventilací zvládnete

Domácí umělá plicní ventilace se stala významnou nadějí pro pacienty, jež jsou závislí na umělé ventilaci. Díky domácí plicní ventilaci se totiž řada pacientů může vrátit do domácího prostředí a nemusejí tak zůstávat v nemocnici. Avšak k tomu je také třeba mít k dispozici rodinné příslušníky, kteří budou o pacienta pečovat a také si zajistit agenturu domácí péče, jež se dokáže o pacienta postarat. A proč vyzkoušet DUPV?

Přínosy plicní ventilace

Předností domácí plicní ventilace je především to, že dochází v naprosté většině ke zlepšení psychického stavu pacienta. Navíc má možnost prožít svůj život se svoji rodinou a blízkými v domácím prostředí a není neustále v nemocničním zařízení. Domácí plicní ventilace také snižuje riziko případné infekce, které je pro pacienty velice problematické. A nakonec umožňuje pacientovi se vrátit částečně do způsobu jeho života před onemocněním, někdy dokonce i do práce.

Zajištění odborné a komplexní péče

Společnost ProCare Medical se věnuje domácí plicní ventilaci již dlouhou dobu, získala tak dostatečné množství zkušenosti a disponuje kvalifikovaným týmem zaměstnanců. Počátkem roku 2017 se navíc stala součástí pilotního projektu VZP v péči o ventilované. To umožňuje společnosti ProCare Medical převzít pacienta přímo z nemocniční péče a zajistit všechny potřebné léky a pomůcky. Díky tomu se vyhnete příliš dlouhému procesu. Nedílnou součástí služeb je také proškolení v základní ošetřovatelské péči.

O společnosti ProCare Medical

Agentura domácí zdravotní péče ProCare Medical působí na trhu již 13 let a řadí se mezi jednu z nejstabilnějších společností svého druhu. Je schopna pečovat o klienty všech věkových kategorií, a to standartní i intenzivní domácí péči i odbornou rehabilitační péči. Aktuálně působí již ve čtyřech krajích, a to konkrétně v Praze, Benátkách nad Jizerou, Hradci Králové a Liberci. Mimo to má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Více informací získáte na webu společnosti ProCare Medical.