K čemu slouží hedge fondy

Hedgeové fondy představují druh investičních fondů. V čem jsou specifické a pro jaký okruh investorů jsou určené?

Co je to hedgeový fond

Hedgeový fond představuje specifický typ investičního fondu. Vůbec poprvé se tato myšlenka objevila již v roce 1949 v USA.

Jedná se o prostředek kolektivního investování. Česky jej lze nazvat také fond zajištěný, samotný výraz hedge bychom mohli doslova přeložit jako „oplocený“. Nicméně to již příliš neodpovídá jeho skutečné podstatě. V minulosti skutečně využívaly část portfolia pro zajištění části jiné. To mělo za cíl eliminovat riziko ztráty.

V současné době naopak tento typ fondu může značné riziko ztráty generovat, přijít v něm lze dokonce o celou investovanou částku. Potenciálně ale stejně tak dokáže přinést i vysoký zisk, proto bývá pro investory atraktivní.

Specifické je pro hedgeové fondy totiž především to, že jsou soukromé a nepodléhají regulačním a provozním restrikcím veřejných podílových fondů. Bývají pouze registrovány. Díky tomu mohou podstoupit vyšší míru rizika a využít sofistikovanějších investičních strategií.

Prioritně tak lze tyto fondy rozlišovat právě na základě frekvence obchodování. V praxi tak fungují jak vysokofrekvenční fondy, které mohou provádět obchody v rámci milisekund, tak také ty, které se opírají především o fundamentální analýzu a aktiva v nich mohou být držena i dlouhodobě.

Jak funguje investování s hedgeovými fondy v praxi

Investovat jejich prostřednictvím lze do různých investičních nástrojů. Běžně uplatňují složité víceúrovňové obchodní strategie, shortové obchodování spolu s obchody na long position, využívají také páku a obchodování s deriváty.

Investiční možnosti prakticky nejsou ničím limitované. Je-li účelem maximalizace výnosů a minimalizace rizika, mohou tyto fondy držet tradiční investiční cenné papíry, jako jsou třeba dluhopisy. Na druhou stranu mohou využívat i netradiční investice, včetně krátkých pozic a zmíněných derivátů, jako jsou opce.

Manažeři hedgeových fondů proto nevyhnutelně musejí být profesionály s adekvátní zkušeností. V případě, že využijí například spekulací na růst i pokles ceny akcií, pokoušejí se dosáhnout nadprůměrných výnosů bez ohledu na aktuální vývoj trhu. Tento fond nedisponuje žádnými zaměstnanci ani jiným majetkem, pouze využívá cizí kapitál. A obvykle ve značném objemu.

To současně přináší omezení z hlediska účastníků. Těmi by měli být pouze investoři s vysokým čistým jměním a instituce. Vysoké minimální investiční požadavky se mohou v zásadě pohybovat od 100 tisíc do 2 milionů dolarů.

Také poplatky za správu hedge fondu bývají vyšší než u klasického fondu. Běžně se pohybují v rozmezí 1 až 2 % za správu aktiv a také 20 % z výnosů fondu překračujících předem stanovenou referenční hodnotu.

Chcete vědět víc? Nezávazně to s námi proberte na – parkerhill.cz.

Zdroj fotografií: Pixabay.com