Jak se mohou zpracovávat kovy?

Kovy se ve firmách, které se zaměřují na strojírenství, zpracovávají různě. Třeba ve společnosti MSC MetPro, a. s. se materiály ohraňují, rovnají, kovy se žíhají. Pokud hovoříme o žíhání, hovoříme o druhu tepelného zpracovávání kovů, ke kterému dochází proto, aby se zlepšily některé vlastnosti daného kovu. Konkrétně v rámci žíhání dochází ke zlepšení povrchové tvrdosti nebo také k odstranění účinků některých operací, jako je například kalení či tváření.

Žíhání jako takové je krátký proces, ovšem v některých společnostech se žíhání provádí jinak než jinde. Nejčastěji to probíhá tak, že se kovy zahřejí na žíhací teplotu, jež se pohybuje kolem pěti set až dvanácti set stupňů Celsia, poté se kov v dané teplotě chvilku udrží, posléze se začne ochlazovat na volném vzduchu, případně v hale, kde se teplota pohybuje kolem dvaceti stupňů Celsia.

Žíhání jakožto tepelné zpracovávání kovů lze rozdělit na několik druhů.

Základní druhy žíhání

  • Bez překrystalizace

  • S překrystalizací

Druhy žíhání

Výše jsou uvedené základní druhy žíhání, poté se však žíhání dělí ještě na další druhy, s nimiž se pojďme seznámit. Jedním druhem žíhání je žíhání naměkko, které se používá ke zlepšení obrobitelnosti u ocelí, které obsahují uhlík nad čtyři desetiny procenta. Poté existuje také žíhání ke snížení pnutí, jež se provádí při žíhací teplotě pohybující se kolem šesti set stupňů Celsia. Tento druh žíhání se používá proto, aby došlo ke snížení vnitřního pnutí u dílců, jež vznikají při tepelném zpracování.

Dalším druhem je rekrystalizační žíhání, jež spočívá v ohřevu oceli, která je tvářená za studena. Při tomto žíhání dochází k odstranění zpevnění, které je vyvolané právě zmiňovaným tvářením za studena. Taktéž existuje žíhání normalizační, jež slouží k odstranění nerovností struktury, k nimž došlo kvůli předchozímu zpracování.

Tip: Hledáte kvalitní brýle?