Náhradní plnění nabízí Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených

Náhradní plnění se týká zaměstnavatelů, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Zákon stanovuje, že při počtu zaměstnancům vyšším než 25 je zaměstnavatel povinen ze svého celkového počtu zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením. Díky tomuto zákonu se mohou zdravotně postižené osoby integrovat do naší společnosti.

Pomůže Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených

Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených sdružuje osoby právnické a fyzické i další subjekty, které pomáhají vytvářet chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.. Díky tomuto faktu se pak mohou snáze začlenit do společnosti. Sdružuje však i další firmy nebo společnosti, které chtějí pomáhat nebo se angažují při zaměstnávání zdravotně postižených a díky tomu může nabídnout odběr výrobků nebo služeb v náhradním plnění v různých oblastech. Na výběr máte tyto oblasti a obory – text, reklama a grafika, IT služby, webdesign a administrátorské práce, opravy a montáže, půjčovny vozidel, přepravu zboží nebo ostrahu. Odebírat můžete textil a oděvy, ochranné a pracovní pomůcky, kancelářské potřeby nebo dárkové předměty.

Kromě možnosti náhradního plnění nabízí SZZP poradenské služby týkající se legislativy v oblasti zaměstnávání OZP a její aplikace do praxe. Ty vyžadují průběžnou vzdělávací činnost. SZZP nabízí různé semináře týkající se této oblasti.

SZZP pravidelně zveřejňuje aktuální nabídky volných pracovních míst svých partnerů a tím aktivně podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním v nacházení volných pracovních pozic a v uplatnění se na pracovním trhu.

Další možnosti náhradního plnění

Kromě odběru zboží a služeb můžete zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru, zadat jim zakázku nebo kombinovat výše zmiňované možnosti.