Jak dosáhnout na profesní kvalifikaci Strážný?

Chystáte se pracovat v oboru pracovníka, který zajišťuje činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů? V tom případě vás čeká nutnost získat profesní kvalifikaci Strážný. Abyste této profesní kvalifikace Strážný dosáhli, je třeba provést zkoušku profesní kvalifikace Strážný.

Co je náplní práce strážného?

Profesní kvalifikace Strážného znamená provádět jednoduché činnosti zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob podle zadaných pokynů a instrukcí. Každý, kdo chce pracovat v daném oboru, musí vlastnit osvědčení (certifikát) o získání profesní kvalifikace Strážný. O možnost získání této kvalifikace je povinen se postarat podnikatel, pro něhož budete funkci Strážného vykonávat.

Přípravný kurz

Abyste mohli provést zkoušku profesní kvalifikace Strážný, je dobré absolvovat přípravný kurz k této zkoušce. Náplní kurzu je kromě jiného také poučení BOZP a PO, právní základy bezpečnosti činnosti Strážného, uplatnění zásad v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, vedení dokumentace o ostraze a další.

Vlastní průběh zkoušky z profesní kvalifikace Strážný

Spočívá v seznámení se s obsahem zkoušky, poučení PO, BOZP, v písemném testu, ústní zkoušce a oznámení výsledku zkoušky. Nejbližší termín zkoušky profesní kvalifikace Strážný je plánován na 24. února 2021 v Praze. Zkouška proběhne před zkušební komisí, kterou tvoří předseda zkušební komise a 2 zkušební komisaři. Abyste si zajistili úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace Strážný, měli byste se pustit do samostudia znalostí a dovedností. Studijní materiál vám bude zaslán elektronicky, jakmile uhradíte cenu za konání zkoušky. Ta je stanovena na 1050 korun. Nezapomeňte se ke zkoušce profesní kvalifikace Strážný přihlásit včas!