Finanční prostředky pro maminky na mateřské dovolené

S nástupem na mateřskou dovolenou se objevuje celá řada finančních otázek. Asi ta nejdůležitější je její výše a zda si maminka na mateřské dovolené může přivydělat nějakou korunu.

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená 2018 je šestiměsíční období a je to doba, v níž je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. Na tu však nemá nárok každá maminka. Aby tyto finanční prostředky mohly být vypláceny, musí mít maminka odpracováno alespoň 270 dní v předchozích dvou letech. Tato podmínka platí jen v případě, že je při nástupu na mateřskou dovolenou plátce zdravotního pojištění.

Po uplynutí této doby nastává dovolená rodičovská a finanční příspěvek je rodičovský, který je však oproti předchozí platbě poněkud nižší.

Nástup na mateřskou dovolenou se většinou datuje do období 6-8 týdnů před porodem. Žádost o nástup na mateřskou dovolenou vyplňuje ošetřující gynekolog. Následně je doručena zaměstnavateli.

Podrobnější informace naleznete na portálu vimvic.cz.

Jste maminka – podnikatelka?

Na mateřskou dovolenou odcházejí i maminky podnikatelky, které pracují na živnostenský list cena. I pro ně platí podobné podmínky. Jestliže chtějí pobírat peněžitou pomoc v mateřství, musí být plátci nemocenského pojištění. To je ovšem pro OSVČ dobrovolné. Žádost o nástup na mateřskou dovolenou maminky doručují přímo na Správu sociálního zabezpečení.

Co když podmínky nesplňuji?

Pokud nesplňujete zákonem stanovené podmínky, máte nárok pouze na rodičovský příspěvek a délku rodičovské dovolené i výši měsíčního příjmu stanovuje stát.

Přivýdělek?

Lze jej realizovat po uplynutí období šestinedělí. Platí však několik podmínek:

  • Nelze vykonávat stejnou činnost u stávajícího zaměstnavatele, na kterou jste zaměstnána na pracovní úvazek.
  • U stávajícího zaměstnavatele můžete vykonávat jinou pracovní činnost a to na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.