Znáte změny, které přinesl nový zákon o odpadech 541/2020 Sb.?

Odpad je vážným tématem, kolem kterého je mnoho povinností. Nejvíce tyto povinnosti zatěžují podnikatele a firmy, které musí vést průběžnou evidenci odpadu. Nedělá se to jen tak, existuje zákonem daný limit, od kterého je nutné zpracovávat roční hlášení za odpady a poslat ho na Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Toto hlášení je za všechny provozovny, kterými subjekt disponuje.

Přišel zákon o odpadech, který mění limit i termín

Před rokem 2021 platilo, že musí roční hlášení za odpady zpracovat a poslat každý, kdo za kalendářní rok vyprodukuje více než 100 tun běžného odpadu nebo více než 100 kilogramů nebezpečného odpadu. Zákon o odpadech 541/2020 Sb. upravil limit u nebezpečných odpadů na 600 kilogramů, takže celá řada menších producentů nebezpečného odpadu už nemusí roční hlášení zpracovávat. Pořád se jich ale týká povinnost vést průběžnou evidenci odpadů, ta je průkazná, že nepřekračujete zákonný limit. Limit u běžných odpadů se nijak nezměnil.

Změnil se však termín pro podání ročního hlášení za odpady. Roční hlášení o produkci odpadů 2021 můžete poslat od 1.1. do 28.2. 2022. Dříve byl termín pro podání za daný rok do 15.2. následujícího roku, nově se termín prodloužil až do konce února.

Nechte si s ročním hlášením pomoci

S problematikou odpadů je spojeno mnoho administrativy a některým z toho mohou začít doslova šedivět vlasy. Roční hlášení nemusíte dělat sami. Živnostníci, firmy i obce k tomu využívají specializovanou společnost na Rocnihlaseni.cz. Je zde tým zkušených pracovníků, kterým zašlete podklady, zaplatíte za službu a společnost následně roční hlášení za odpady zpracuje a odešle na ISPOP.