Recyklace ředidel z výrobních procesů

V řadě výrobních procesů napříč automobilovým, polygrafickým i potravinářským průmyslem se používají ředidla ve velkém. Všude tam, kde potřebujete něco barvit, lakovat či odmastit. Povinností výrobce jako původce nebezpečného odpadu je také ředidla ekologicky zlikvidovat. Likvidace však není jedinou možností, jak s použitými ředidly naložit.

Specializované firmy, jak říká odborník na slovo vzatý Jáchym Vágenknecht, dokáží recyklovat halogenová i nehalogenová rozpouštědla. Vyřešíte tak hned dva úkoly. Ekologicky zlikvidujete nebezpečný odpad, kam ředidla také spadají, a navíc získáte recyklovaná rozpouštědla pro použití v dalším provozu. Použitá a znečištěná ředidla lze recyklovat. Výtěžnost recyklace závisí především na obsahu nežádoucích látek, tedy míře znečištění rozpouštědla.

Likvidace či recyklace ředidel

I ředidla je nutné, stejně jako ostatní odpad, pečlivě třídit. Pro následnou likvidaci či recyklaci je nutné stanovit přesné složení ředidla i jeho znečištění. Jáchym Vágenknecht doporučuje svým klientům moderní technologii frakční destilace, kdy jsou postupně separovány těkavější složky od složek méně těkavých.

Protože jsou klienti, kteří poptávají pouze likvidaci ředidel, mohou vám firmy, které se na recyklaci specializují, nabídnout také recyklovaná rozpouštědla. Tato rozpouštědla jsou vhodná na mycí a čistící procesy.

Podrobné informace o likvidaci a recyklaci ředidel a možném nákupu recyklovaných ředidel naleznete na stránkách www.likvidace-recyklace.cz. A máte-li jakékoli dotazy ohledně rozpouštědel z vašeho provozu, neváhejte se obrátit přímo na Jáchyma Vágenknechta.