Povinné ručení nově bez zelené karty – ale i pro elektrokoloběžky

Stávající zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (Zákon 168/1999 Sb.) platí již od konce minulého století. Není proto divu, že vláda sáhla k jeho razantní úpravě. A s ohledem na rozsah zaváděných změn se nejedná pouze o další z řady novel, ale o zákon zcela nový. Jaké novinky řidičům přinese?

Nový zákon o povinném ručení rozšíří své hranice

Svět motorismu a dopravy prošel za poslední čtvrtstoletí výraznou proměnou, na kterou musí reagovat také tuzemská legislativa. Novým zákonem o tzv. povinném ručení proto dochází jak k zavedení některých významných úprav, které reagují na moderní situaci a vývoj v dopravě, tak ke sjednocení a sladění důležitých základních pravidel a rámců s ostatními státy Evropské unie v rámci tzv. „motorové směrnice“.

Zásadní změnou je rozšíření povinnosti sjednávat povinné ručení i u vozidel, na něž dosud současná legislativa nemyslela. Nově se bude například vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h, případně motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, která zároveň váží víc než 25 kilogramů. Touto kategorií jsou přitom primárně myšleny zejména rychlejší a těžší elektrické koloběžky a elektromopedy, které se svými vlastnostmi blíží například skútrům a s ohledem na zvýšené množství nehod jimi způsobených přistoupila evropská legislativa k jejich regulaci i touto cestou.

Zákon ovšem také stanovuje, že motor musí u těchto vozidel být hlavním zdrojem pohybu, což přináší výjimku pro elektrokola, neboť u nich je primárním hybatelem šlapání a nikoli pouze přípojný (elektro)motor. Povinnost se ale nebude vztahovat ani na elektrické invalidní vozíky.

Výjimky ze zákona budou moci využít rovněž vozidla, která se pohybují výhradně na soukromém pozemku – v tomto případě se typicky jedná například o zahradní traktory (ať už s přípojným vozidlem či bez) či golfové vozíky. Pokud ovšem vyjedete ze svého pozemku na veřejnou silnici, abyste přejeli třeba do lesa, stáváte se už účastníkem silničního provozu a povinnost sjednání povinného ručení vás nemine.

Pojištěný provozovatel a digitální zelená karta

S novým zákonem, jenž má vstoupit v platnost 23. prosince 2023, se také povinnost sjednání povinného ručení přenáší z vlastníka vozidla na jeho skutečného provozovatele. Povinné ručení tak vždy musí uzavírat ten, kdo je jeho skutečným provozovatelem, nikoli konkrétní řidič, který si ho například dočasně vypůjčil. To přitom bude logicky platit například i pro sdílené elektrokoloběžky.

Viditelnou – a zřejmě vítanou – změnou pro řidiče bude i zrušení tzv. zelených karet, které nahradí on-line evidence povinného ručení. Kontrola dokladů na území ČR tak bude nově moci proběhnout prakticky i bez nutnosti preventivního zastavení vozidla.

Mějte ovšem na paměti, že pro cesty do zahraničí budete mezinárodně platný dokument, který sjednání povinného ručení prokazuje, i nadále potřebovat, a to zpravidla stále v tištěné podobě.

Řidiči nepochybně také ocení, že dojde ke zjednodušení některých administrativních kroků při změnách v registru vozidel. A v případě nehody se může hodit i povinné navýšení minimálních pojistných limitů z 35 mil. na 50 mil. Kč.

Zdroj náhledové fotografie: Shutterstock.com